RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Aanvraagtermijn behandeling duurt 1 week
Mogelijkheden multiple entry geldigheid 3 maanden
Benodigdheden
  • 1 visumaanvraagformulier voorzien van 3 originele pasfoto’s
  • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum)
  • hotelboeking, hierop moet een stempel en handtekening staan
  • of uitnodigingsbrief vanuit Togo (gelegaliseerd door een bevoegde instantie) met het adres en de volledige contactgegevens en de details van de reden voor het verblijf. De uitnodigende partij neemt hierin ook de verantwoordelijkheid voor het verblijf en de (on)kosten van de reiziger. Een fotokopie van een identiteitsdocument van de uitnodigende partij
  • vaccinatieboekje: gele koorts (Niet nodig voor visumaanvraag, wel bij douane laten zien! )
Zakelijk
  • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf in het Frans.
  • uitnodigingsbrief vanuit Togo in het Frans gelegaliseerd door het lokale gemeentebestuur van de reisbestemming.
Bijzonderheden
  • visum gebruiken binnen 3 maanden na afgifte
  • ambassade in Brussel