RM Express
Visa

Een garantiebrief is een brief van het bedrijf / de werkgever, waarin deze aangeeft wat het doel is van de reis wie er bezocht gaat worden. Tevens dient vermeld te worden dat de persoon in kwestie voor rekening en risico van het bedrijf op reis gaat, en het bedrijf betaling van alle kosten garandeert.

Let op: als er in de garantiebrief als doel van de reis iets anders staat vermeld dan “conference”, ”business” of “discussions”, dan is meestal een werkvisum vereist.

Voorbeeld garantiebrief: