Uw visum of legalisatie snel geregeld

Visa en legalisaties voor particulieren, bedrijven en reisbureaus.
Voor het verkrijgen van een visum of legalisatie in zowel Nederland als België

Ambassadekoerier voor visa en legalisaties

RM Express is een visum- en legalisatiebureau met ervaring in het bemiddelen bij visumaanvragen en het laten legaliseren van o.a. adoptiepapieren en exportdocumenten sinds 1986.

De procedures bij visumaanvraag en legalisatie zijn vaak tijdrovend en omslachtig. Soms langs meerdere instanties. Meestal niet in één dag klaar. Daardoor een kostbare zaak.

U kunt tijdwinst boeken en reiskosten besparen door ons voor het gehele of een gedeelte van het traject in te schakelen.

De aanvraag-, informatie- en opdrachtformulieren zijn direct te downloaden en/of te printen

Ook buiten kantooruren zijn wij bereikbaar om vragen te stellen of om, na overleg, uw paspoort of documenten bij ons in te leveren.
Belangrijke informatie:

Coronavirus:
Het advies van het RIVM om contactloos te leveren en af te halen heeft ook voor onze bedrijfstak de nodige gevolgen. Ministeries, ambassades en consulaten wijzigen hun openingstijden, gaan volledig dicht en/of werken alleen nog maar op afspraak.

Ministerie van Financiën is tot nader order gesloten en behandeld documenten uitsluitend per post.

De 

De meeste ambassades geven tot nader order geen visa meer af. Verder verschilt het van dag tot dag of ze voor legalisaties volledig gesloten zijn of beperkte openingstijden hanteren en/of op telefonische afspraak werken.

Bij de meeste instanties die zich in Den Haag bevinden mogen we de documenten in de brievenbus deponeren en krijgen na verloop van tijd te horen wanneer de documenten weer opgehaald kunnen worden.

Wij volgen alle actuele gebeurtenissen en aanbevelingen van de overheidsinstanties op de voet en indien nodig passen wij onze maatregelen daar op aan. We hebben te maken met een zeer uitzonderlijke situatie en vragen hiervoor uw begrip. Laten we extra goed op elkaar passen en elkaar helpen waar nodig.

Met zorgzame groet,
Ron & Froja Melet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Heeft u een nieuw paspoort nodig? Laat uw verlopen paspoort nooit achter op het gemeentehuis! Ook niet als er geen visa in staan. Zodat evt. aanwezige visastickers/-stempels aantoonbaar blijven. Deze kunnen belangrijk zijn voor een volgende visumaanvraag.

Bahrein: m.i.v. augustus 2020 wordt in Nederland ook legalisatie door BuZa vereist.

China: Augustus 2020:  er gaan weer visa afgegeven worden, vooral voor personen reeds in het bezit van een residence permit.
            September 2020: voor dringende zaken worden er weer visa afgegeven, voor de voorwaarden zie onze website

China: Legalisaties worden weer mondjesmaat gedaan, zie de pagina

Egypte: Vanaf september 2020 worden alleen nog Engelstalige documenten in behandeling genomen.
M.i.v. 16-09-2020 zijn de legeskosten verhoogd naar €200,= per document.

Oeganda: Waarschuwing van de ambassade voor frauduleuze E-ticket sites

Rusland: Waarschuwing van de Russische ambassade voor frauduleuze website.

Taiwan: M.i.v. 06-07-2020 Wil bij legalisatie één stempel over alle bladzijden

Vietnam: Waarschuwing van de Vietnamese ambassade voor het aanvragen van online visa
M.i.v. 01-07-2020 wijziging kosten legalisatie

Contact:

Postbus 96987
2509 JJ  Den Haag

A. Jacobsplantsoen 83
2253 RP Voorschoten

.
T 06 161 680 57