RM Express
Legalisatie

Indien het document bedoeld is voor een land dat het apostilleverdrag niet heeft ondertekend dan dient het document te worden gelegaliseerd. De weg die een legalisatie van een document aflegt is langer.

Handelsmerken, Octrooien, Volmacht (Power Of Attorney, POA), etc.: getekend door notaris.

  • legalisatie door arrondissementsrechtbank
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • ambassade of het consulaat van het land waarvoor het document bestemd is

Certificaten van oorsprong (CVO), Gezondheidscertificaten, Fabrikantenverklaring (Manufacture Declaration), Facturen, etc.: getekend door verantwoordelijke binnen het bedrijf welke bekend is bij de KvK

  • Kamer van Koophandel ter plaatse voor een handtekening
  • een aantal landen wil daarna legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse zaken
  • ambassade of het consulaat van het land waarvoor het document bestemd is

Een vertaling, opgesteld door een beëdigde vertaler die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (bureaubtv.nl):

  • legalisatie door arrondissementsrechtbank
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • ambassade of het consulaat van het land waarvoor het document bestemd is

N.B. Apostilles en legalisaties worden alleen afgegeven op originele handtekeningen