RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Aanvraagtermijn behandeling duurt 3 werkdagen
Mogelijkheden
 • single entry geldigheid 3 maanden, verblijfsduur van maximaal 90 dagen
 • double entry geldigheid 6 maanden, verblijfsduur van maximaal 90 dagen
 • multiple entry geldigheid 12 maanden, totale verblijfsduur van maximaal 120 dagen doch niet in een aaneengesloten periode langer dan 90 dagen.
Benodigdheden
 • 1 visumaanvraagformulier voorzien van 2 originele pasfoto’s (plakken, niet nieten)
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum) er MOETEN 2 lege pagina's naast elkaar zitten
 • kopie van uw retourticket of van de reisbevestiging van uw reisbureau.
Zakelijk garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met daarin vermeld de reden van het bezoek evenals een referentie in Tanzania.
Bijzonderheden
 • minderjarigen moeten een verklaring van toestemming (met kopie paspoort beide ouders) aanleveren als:
  • met één van de ouders wordt gereisd, dus niet met beide
  • de ouders gescheiden zijn
  • met andere volwassene(n) dan de ouder(s)/voogd wordt gereisd
 • men moet inreizen voor het verstrijken van de vervaldatum (= date of expiry) en mag dan nog blijven voor de periode die in het visum vermeld staat (duration of stay)