Tanzania Tanzania visum aanvraag 

DOWNLOAD AANVRAAG FORMULIER

Aanvraagtermijn:

 • behandeling duurt 3  werkdagen

Max. Mogelijkheden:

 • single entry geldigheid 3 maanden, verblijfsduur van maximaal 90 dagen
 • double entry geldigheid 6 maanden, verblijfsduur van maximaal 90 dagen
 • multiple entry geldigheid 12 maanden, totale verblijfsduur van maximaal 120 dagen doch niet in een aaneengesloten periode langer dan 90 dagen.

Benodigdheden:

 • 1 visumaanvraagformulier voorzien van 2 originele pasfoto’s (plakken, niet nieten)
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum) er MOETEN 2 lege pagina's naast elkaar zitten
 • kopie van uw retourticket of van de reisbevestiging van uw reisbureau.

zakelijk:

 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met daarin vermeld de reden van het bezoek evenals een referentie in Tanzania.

Bijzonderheden:

 • minderjarigen moeten een verklaring van toestemming (met kopie paspoort beide ouders) aanleveren als:
  • met één van de ouders wordt gereisd, dus niet met beide
  • de ouders gescheiden zijn
  • met andere volwassene(n) dan de ouder(s)/voogd wordt gereisd
 • men moet inreizen voor het verstrijken van de vervaldatum (= date of expiry) en mag dan nog blijven voor de periode die in het visum vermeld staat (duration of stay)