Nigeria Nigeria visum aanvraag 

M.i.v. 27 november 2017 indienen visumaanvraag uitsluitend op afspraak.

Aanvraagtermijn:

 • indienen uitsluitend op afspraak
 • behandeling duurt 5 - 6 werkdagen
 • spoedprocedure mogelijk tegen extra betaling van €150,=

Mogelijkheden:

 • multiple entry wordt alleen afgegeven als een oud visum voor Nigeria kan worden getoond.
  Een multiple entry is eventueel ook mogelijk als dit in de uitnodiging expliciet vermeld wordt.

Benodigdheden:

 • afdruk van online aanvraagformulier, in totaal moet u vier stappen doorlopen, voordat u naar de volgende pagina gaat moet u een afdruk maken van de pagina.
 • online acceptatie, zgn "acknowledgement slip"
 • betalingsbevestiging van de Nigeriaanse website, (NIET de Google-checkout)
 • 2 originele kleurenpasfoto's
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum)
 • boekingsverklaring of vluchtschema
 • vaccinatieboekje: gele koorts

familie- vriendenbezoek:

 • uitnodigingsbrief + kopie paspoort + evt. kopie verblijfsvergunning uitnodigende partij
 • de brief dient gericht te zijn aan de ambassade in Den Haag en van beide volledige naam, geboortedatum en paspoortnummer te bevatten. Ook moet de relatie omschreven worden en de regel "I accept all immigration responsibility on behave of (naam genodigde)"

toeristisch:

 • hotelboeking
 • bankafschrift of recent loonstrookje
 • uitnodigingsbrief of werkgeversverklaring waarin uitnodigende party of werkgever volledige immigratie-aansprakelijkheid op zich neemt ("I accept all immigration responsibility on behave of (naam genodigde)")
 • bij over land passage: bankgarantie/afschrift € 500 en carnet de pass.

zakelijk:

 • uitnodigingsbrief van bedrijf in Nigeria met reden van bezoek en de zin: We (naam bedrijf) accept full immigration responsibility for Mr./Ms (naam reiziger)
 • Een kopie van het paspoort van de ondertekenaar
 • Certificate of Incorporation van het Nigeriaanse bedrijf. Dit is een oprichtingsakte, afgeven aan het bedrijf toen het werd opgericht (soort uittreksel KvK)
 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf, met vermelding gewenste visumdata, en vermelding gegevens uitnodigende partij.

werkvisum:

 • Subject To Regularization (STR)
 • geldig paspoort (minstens 6 maanden aan afloop van het visum)
 • vier exemplaren van de afdruk van het online aanvraagformulier, in totaal moet u vier stappen doorlopen, voordat u naar de volgende pagina gaat moet u een afdruk maken van de pagina.
 • vier exemplaren van online acceptatie, zgn "acknowledgement slip"
 • vier exemplaren van de betalingsbevestiging van de Nigeriaanse website, (NIET de Google-checkout)
 • 4 originele kleurenpasfoto’s
 • vier gewaarmerkte kopieën van goedkeuring van de emigrantquota van Nigeria of goedkeuring van Nigeria voor STR
 • vier gelegaliseerde exemplaren van alle certificaten en diploma’s (zie DUO legalisatie).Na het DUO volgt nog legalisatie door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.                 N.B. Buitenlandse certificaten en diploma’s dienen in het land van afgifte gelegaliseerd te worden. (meestal is het voldoende uw Nederlandse certificaten en diploma’s in te dienen)
 • vier exemplaren van Certificate of Incorporation van het Nigeriaanse bedrijf                 
 • vier exemplaren van aanstellingsbrief (werkgeversverklaring)
 • vier exemplaren van brief van aanvaarding van de baan
 • vier exemplaren van huwelijksakte (het oorspronkelijke exemplaar moet worden getoond) indien begeleid door echtegeno(o)t(e)
 • vier exemplaren van geboorteakte (het oorspronkelijke exemplaar moet worden getoond) indien begeleid door een kind
 • Let op: dit visum is drie maanden gelden en moet, op vertoon van de geretourneerde documenten, ter plaatste in Nigeria verlengd worden!
 • kosten: € 650 voor legalisatie van certificaat en documenten
 • soms administratiekosten € 70 - 120

Bijzonderheden:

 • visumaanvraag moet online worden ingevuld en verstuurt via: https://portal.immigration.gov.ng/visa/newvisa en per creditcard betaald. Het duurt soms 1 week voordat de betaling verwerkt is via de website - dus tijdig betalen!
 • wij kunnen de online betaling niet voor u doen! Wel de aanvraag indienen en ophalen
 • Nigeria heeft de prijzen dramatisch verhoogd. Naast de normale online kosten die met een creditcard moeten worden betaald, rekent het consulaat ook nog eens visum kosten!
 • visum is geldig tot 3 maanden na datum afgifte