Libië Libië visum aanvraag 

DOWNLOAD AANVRAAG FORMULIER

Aanvraagtermijn:

  • behandelingstermijn afhankelijk van de consul

Benodigdheden:

  • 1 visumaanvraagformulier + 2 pasfoto’s (kleur)
  • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum)
  • kopie van 1e blz. paspoort (met foto en persoonsgegevens)

toeristisch:

  • uw reisbureau regelt soms via hun agent in Libië een toeristisch visum bij aankomst.

zakelijk:

  • uitnodiging/telex uit Libië (telexautorisatienummer)