RM Express
Printen
Aanvraagtermijn
 • behandeling duurt 5 werkdagen
 • visa voor verblijf minder dan 30 dagen, zijn alleen aan de grens verkrijgbaar
Mogelijkheden
 • toeristisch: single entry geldig voor een verblijf van 30 dagen, 3 maanden geldig
 • zakelijk: multiple entry mogelijk, dan toestemming immigratiedienst noodzakelijk
Benodigdheden
 • visumaanvraagformulier voorzien van 1 originele pasfoto (via de website invullen en verzenden) daarna printen en onderteken. NB wijzigingen/aanvullingen met pen of potlood maken het formulier ongeldig.
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum)
 • boekingsverklaring of vluchtschema
Toeristisch
 • bij familiebezoek: uitnodiging/sponsorbrief en kopie KTP kaart overleggen, verzekeringsbewijs + bewijs van inkomen (recente salarisstrook of ander bewijs van inkomen/vermogen, kopie creditcard)
 • voor kinderen t/m 12 jaar kopie geboorteakte
Zakelijk
 • uitnodigingsbrief van bedrijf in Indonesië
 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf
Bijzonderheden
 • bij aanvragen via RM Express dient u per persoon een machtigingsformulier in te vullen en mee te sturen
 • multiple entry- visa worden pas verstrekt na vele single entry-visa aangevraagd te hebben of indien de sponsor in Indonesië dit via het ministerie van buitenlandse zaken in Jakarta regelt (dan is één single entry voldoende)