Gabon Gabon visum aanvraag 

DOWNLOAD AANVRAAG FORMULIER

Aanvraagtermijn:

 • behandeling duurt 4 werkdagen (geen spoedprocedure mogelijk)

Benodigdheden:

 • 1 aanvraagformulier
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum) er MOETEN 2 lege pagina's naast elkaar zitten
 • kopie van de eerste 3 blz. van het paspoort ( in kleur )
 • 1 kleuren-pasfoto
 • gele koortsboekje
 • boekingsverklaring of vluchtschema
 • bewijs van reisverzekering in het Frans of Engels. De reisverzekering moet geldig zijn gedurende de gehele reis en dient de volledige naam van de aanvrager bevatten.

toeristisch:

 • hotelbevestiging waarin staat dat ten minste de eerste 3 nachten zijn betaald, op briefpapier van het hotel incl. stempel en handtekening. De bevestiging dient in het Frans te zijn. Een email van het hotel is niet voldoende.

zakelijk:

 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf
 • originele uitnodigingsbrief van bedrijf uit Gabon (ook als deze al vanuit Gabon naar de ambassade is verzonden)

Bijzonderheden:

 • ambassade in België