Azerbeidzjan Azerbeidzjan visum aanvraag 

DOWNLOAD AANVRAAG FORMULIER

M.i.v. 15 mei 2018 is het mogelijk om een elektronisch visum aan te vragen via het ''ASAN Visa'' system

Aanvraagtermijn:

 • behandeling duurt  5 - 10 werkdagen

Max. Mogelijkheden:

 • single entry geldigheid 3 maanden
 • double entry geldigheid 3 maanden
 • multiple entry geldigheid 12 maanden

Benodigdheden:

 • visumaanvraagformulier ingevuld in blokletters of op de PC, bij meerkeuze vragen het antwoord omcirkelen, niet onderstrepen of doorstrepen!
 • 2 originele pasfoto’s (witte achtergrond)
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum)
 • kopie vluchtbevestiging
 • betalingsbewijs van storting legeskosten

privé bezoek:

 • uitnodiging en kopie identiteitskaart van de uitnodigende partij

toeristisch:

 • hotelbevestiging of "tourist voucher"

zakelijk:

 • boekingsverklaring of vluchtschema
 • uitnodigingsbrief van bedrijf in Azerbeidzjan tezamen met een bedrijfsregistratie, of te wel een "Registered State Extract " van het uitnodigende bedrijf van het Ministerie van Justitie of Belastingen
 • uitgebreide garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met doel van het bezoek en gegevens van het te bezoeken bedrijf

Bijzonderheden:

 • te gebruiken binnen 3 maanden na afgifte
 • in uitzonderlijke gevallen eist de ambassade voor zakelijke reizigers een uitnodiging via het Ministerie Buitenlandse Zaken (MFA) in Azerbeidzjan