Congo Kinshasa Congo Kinshasa visum aanvraag 

DOWNLOAD AANVRAAG FORMULIER

Aanvraagtermijn:

 • behandeling duurt 9 werkdagen

Max. Mogelijkheden:

 • multiple entry geldig 6 maanden vanaf afgifte

Benodigdheden:

 • 2 visumaanvraagformulier, ingevuld in hoofdletters
 • 2 originele pasfoto’s
 • geldig paspoort (minimaal 1 jaar na afloop van het visum)
 • kopie paspoort
 • vaccinatieboekje: gele koorts
 • uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) (mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
 • Uitnodiging - van het hotel, gelegaliseerd

toeristisch:

 • bankafschrift of recent loonstrookje

zakelijk:

 • uitnodigingsbrief van bedrijf in Congo Kinshasa (mag gefaxed), gelegaliseerd door Congolees Ministerie van Buitenlandse zaken,gemeentehuis of een notaris aldaar
 • uitgebreide garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met doel van het bezoek en gegevens van het te bezoeken bedrijf

Bijzonderheden:

 • ambassade in België