Nicaragua Nicaragua legalisatie 

Vanaf mei 2013 is het Apostilleverdrag geldig tussen Nicaragua en Nederland.

De apostille wordt afgegeven door een daartoe aangewezen centrale autoriteit. In Nederland zijn dat de griffiers van de arrondissementsrechtbanken.