Brazilië Brazilië legalisatie 

vanaf 14 augustus 2016 is het Apostilleverdrag geldig tussen Brazilië en Nederland

De apostille wordt afgegeven door een daartoe aangewezen centrale autoriteit. In Nederland zijn dat de griffiers van de arrondissementsrechtbanken