Bolivia Bolivia legalisatie 

Op 7 mei 2018 is het apostilleverdrag voor Bolivia in werking getreden

Behandeling: dinsdag inleveren, donderdag ophalen

  • Legalisatie door Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Voor meer informatie over de legalisatieketen zie: Wanneer een legalisatie

Bijzonderheden:

  • Fotokopie voor consulaat: 1x
  • Na bepaling van de prijs dient het bedrag eerst bijgeschreven te worden op het rekeningnummer van het consulaat (dit kunnen wij ook voor u verzorgen). Met het betalingsbewijs kunnen de documenten afgehaald worden.

Legeskosten:

  • Afhankelijk van $ koers +/- € 75